CASC

La ciència i la tecnologia emeten la marca, èxits de qualitat en el futur!

 • a casa
 • Productes
 • CASC
 • Productes

  CASC

  CASC

  CASC

  1. Doble filtre de protecció ocular per evitar la radiació ultraviolada i infraroja nociva generada per l'arc, així com els danys als ulls causats per la llum de soldadura forta, i evitar l'aparició d'oftàlmia electro-òptica.2. Protecció facial Eviteu eficaçment que les esquitxades i els objectes nocius de l'operació infringeixin la cara i redueixi l'aparició de cremades a la pell.3. Protecció respiratòria Guia del flux d'aire, reduint eficaçment el gas i la pols nocius alliberats per la soldadura al cos i evitant l'aparició de malalties professionals de pneumoconiosi.